พิธีลงนามบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่าง บริษัท ธิงส์อนาไลติค จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปและผลิตอาหาร พื้นที่สำหรับปรุงอาหาร และห้องทดสอบทางประสาทสัมผัส

Loading