คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

ติดต่อ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ฯ โทรศัพท์ 0-5596-2710
โทรสาร 0-5596-2709

ติดต่อ ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ฯ โทรศัพท์ 0-5596-2718
โทรสาร 0-5596-2709

ติดต่อ webmaster โทรศัพท์ 0-5596-2715
E-mail : teeradety@nu.ac.th
Fanpage : https://www.facebook.com/AGINaresuan/

235 total views, 1 views today