ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ด้วย IoT และโดรนในการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจเขตภาคเหนือตอนล่าง”

หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ด้วย IoT และโดรนในการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจเขตภาคเหนือตอนล่าง"

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ด้วย IoT และโดรนในการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจเขตภาคเหนือตอนล่าง"

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565
ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก 
– รับสมัครจำนวน 30 คน
– อบรมฟรีตลอดหลักสูตร
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-963014
จัดโดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

34 total views, 1 views today