เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร​ “นักบินโดรนเกษตรกับการประยุกต์ใช้สารกำจัดศัตรูพืชในข้าวและข้าวโพด”

เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร​ "นักบินโดรนเกษตรกับการประยุกต์ใช้สารกำจัดศัตรูพืชในข้าวและข้าวโพด"

ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรม

เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร​ "นักบินโดรนเกษตรกับการประยุกต์ใช้สารกำจัดศัตรูพืชในข้าวและข้าวโพด"

– ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ
– ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการบังคับโดรนเกษตร 2565
– วินิจฉัยศัตรูพืชในข้าวและข้าวโพด
– รู้จักชนิดและเลือกใช้สารกำจัดศัตรูพืช
– คำนวณและผสมสารกำจัดศัตรูพืช
– คุณสมบัติและองค์ประกอบของโดรนฉีดพ่นสารฯและกำหนดสภาวะการฉีดพ่นสารฯ โดยโดรนฉีดพ่น
– ฝึกปฏิบัติการบินโดรนเกษตร
– ลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 มีนาคม 2565
– สอบถามเพิ่มเติม ผศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนย์ไพบูลย์พิพัฒน์ (อาจารย์แจ็ค) : 062-8923551 / คุณวนัสนันท์ กันภัย (ดิว) : 055-962779

47 total views, 1 views today