ขอความอนุเคราะห์นิสิต คณะเกษตรศาสตร์ ฯ กรอกแบบประเมินผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ขอความอนุเคราะห์นิสิต คณะเกษตรศาสตร์ ฯ กรอกแบบประเมินผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ภายในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยวิชาการ

ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์นิสิต กรอกประเมินผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

1.ประเมินผู้สอนทุกรายวิชา คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 👩‍🏫
2.ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564👨‍💻
✅ภายในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565✅
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต👉👉https://www.reg2.nu.ac.th/registrar/?avs886169710=2
หรือสแกน QR-CODE ด้านล่าง👇👇

– สอบถามเพิ่มเติม หน่วยวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 05596-2707

11 total views, 1 views today