รายชื่อผู้ลงทะเบียน ฝึกอบรมหลักสูตร​ “นักบินโดรนเกษตรกับการประยุกต์ใช้สารกำจัดศัตรูพืชในข้าวและข้าวโพด”

รายชื่อผู้ลงทะเบียน ฝึกอบรมหลักสูตร​ "นักบินโดรนเกษตรกับการประยุกต์ใช้สารกำจัดศัตรูพืชในข้าวและข้าวโพด"

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

17 total views, 2 views today