ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จรัสดาว คงเมือง ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ

     ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 " สาขาบริการสังคม"
     โดย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Cr. อ้างอิงข้อมูลจาก : ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ 7/2566 ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566

Loading